dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ján Korec

Absolvent SVŠT Bratislava, Elektrotechnická fakulta, špecializácia Automatizácia a regulácia. Od roku 1973 pracoval v Atómových elektrárňach Bohunice, od roku 1977 vo VÚJE. Pracoval v riadiacich funkciách. Bol vedúcim významných výskumných projektov v oblasti automatizovaných informačných systémov JE. Rozhodujúcim spôsobom prispel k reštrukturalizácii a prebudovaniu VÚJE na výskumno-vývojovú spoločnosť európskeho významu. Od založenia VÚJE Trnava a.s. v roku 1993 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom. Od r. 1997 bol predsedom Rady riaditeľov Centra pre rozvoj energetiky. Od r. 2000 bol prezidentom Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií. Tragicky zahynul 23.2.2001.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku