dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Stanislav Kuba

Absolvent katedry jaderně energetických zařízení strojní fakulty ČVUT Praha. Po absolvování pracoval ve Vítkovicích jako konstruktér při náběhu výroby parogenerátorů typu VVER 440. Po dvou letech v roce 1982 přešel do provozu JE Dukovany, kde prošel obdobím výstavby a spouštění všech 4 bloků. Od roku 1987 se stal vedoucím útvaru pro manipulace s jaderným palivem. Od roku 1991 se podílel na zavedení moderní technologie skladování vyhořelého paliva pomocí kontejnerů Castor a vybudování meziskladu v JE Dukovany. Je specialistou na skladování vyhořelého jaderného paliva kontejnerovou metodou, zvláště pak pomocí kontejnerů Castor.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku