dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Vladimír Kulich

Absolvent katedry měřicí techniky, obor technická kybernetika, fakulta elektrotechnická ČVUT Praha (1983). V JE Dukovany je zaměstnán od r.1983. V době spouštění pracoval, v oddělení měřicích obvodů. Po uvedení 4. bloku do provozu přešel do technického odboru. Zde se v oddělení technického rozvoje podílel na vypracovávání konkrétních technických řešení problematiky vývoje nových inovačních směrů měřicích obvodů a metod. Specializoval se na měření neelektrických veličin. Od roku 1989 do 1995 působil v laboratoři metrologie ionizujícího záření. Od roku 1996 je vedoucím oddělení radiační ochrany.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku