dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jaroslav Kulovaný

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a postgraduálního studia na FJFI v Praze. V jaderné elektrárně Dukovany začal pracovat v roce 1983. Pracoval jako technolog zpracování radioaktivních odpadů. Od roku 1991 je vedoucím odboru likvidace odpadů. Během svého působení v jaderné energetice se podílel na zprovoznění zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady a to zejména úložiště radioaktivních odpadů. Jeho úkolem bylo také zabezpečení souladu mezi legislativou a provozem jaderné elektrárny v oblasti odpadového hospodářství.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku