dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jan Kysela

Absolvent Fakulty anorganické chemie VŠCHT Praha. Od roku 1967 pracuje v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Od roku 1974 pracoval jako vedoucí chemické skupiny reaktoru TR-0, od roku 1981 jako vedoucí oddělení ozařovacích experimentů a od roku 1993 je ředitelem divize reaktorových služeb. Specializoval se na oblast vodních režimů a koroze zařízení primárního okruhu. Řídil řadu projektů jak národních, tak mezinárodních v rámci dvoustranné spolupráce a spolupráce s MAAE. V posledních letech se věnuje zejména využití ozařovacího reaktoru LVR-15 v Řeži v oblastech zkoušek materiálů, vodních režimů, základního výzkumu a zdravotnictví.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku