dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Miroslav Lipár

Absolvent FE SVŠT Bratislava. Od r. 1977 pracoval v JE Bohunice. Postupne prešiel viacerými riadiacimi funkciami v zmenovej prevádzke JE V-1. Od r. 1985 pracoval ako vedúci odb. technického rozvoja. Pracoval v riadiacich funkciách jadrovej energetiky na GR SEP. Od r. 1996 bol námestníkom riaditeľa pre prevádzku EBO. Od r. 1997 je predsedom ÚJD SR. Od r. 1998 je členom Rady guvernérov (RG) MAAE, od r. 1999 bol podpredsedom RG MAAE, od r. 1998 je členom Poradného výboru pre bezpečnostné štandardy (ACSS) a od r. 1999 členom Medzinárodnej poradnej skupiny pre jadrovú bezpečnosť (INSAG) MAAE.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku