dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Václav Lobovský

Absolvent VŠSE v Plzni. Do Závodu jaderných elektráren ŠKODA Plzeň přešel ze ZPA Praha v roce 1974. Pracoval v obchodním úseku společnosti jako vedoucí investičního celku pro jadernou elektrárnu Dukovany, později ve funkci náměstka ředitele pro obchod. Po ukončení privatizace ŠKODA Plzeň je od konce roku 1992 ředitelem společnosti ŠKODA JS s. r. O. V Plzni. Svojí činností významně přispěl k reformě dodavatelských vztahů na ETE v roce 1995, která umožnila pokračovat v dokončení této stavby. Rovněž významně přispěl k znovuzahájení výstavby EMO a uvedení 1. bloku do provozu v roce 1998.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku