dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Oldřich Mach

Absolvent katedry mikroelektroniky, fakulta elektro VUT Brno. Podílel se na výstavbě JE Dukovany od roku 1974, tj. od jejího samého počátku. Celou dobu výstavby pracoval ve funkci technického dozoru investora v oblasti měření a regulace. Po předání 4. bloku JE Dukovany v roce 1987 pracoval na zavedení a následně provozování elektronické ostrahy ČEZ-EDU ve funkci vedoucího směny AKOBOJE. Od září 1994 přešel na odbor jaderné bezpečnosti uplatnit své znalosti jako specialista havarijní připravenosti, od roku 1997 pracuje jako vedoucí oddělení havarijní připravenosti.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku