dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jaroslav Majerčík

Absolvent FJFI ČVUT Praha. Od r. 1970 pracoval v JE Bohunice. Venoval sa výpočtom neutrónovo-fyzikálnych charakteristík VVER-440. V r. 1977 prešiel do VÚJE Trnava. Venoval sa optimalizácii palivového cyklu a zavedeniu palivových vsádzok so zníženým únikom neutrónov. Od r. 1978 je vedúcim odd. Neutrónovej fyziky a hospodárenia s jadrovým palivom. Jeho súčasné aktivity sú zamerané na riešenie problematiky ukončujúcej časti palivového cyklu. Prispel k vypracovaniu projektu zvýšenia kapacity Medziskladu vyhoretého paliva Bohunice.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku