dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Zdeněk Málek

Vystudoval obor jaderné chemie (1961) na Moskevské státní univerzitě. Od roku 1961 přednášel na VŠCHT Praha, od roku 1974 pracoval jako vedoucí oddělení vodných metod přepracování paliva v ÚJV Řež. V současné době je vedoucím centrální analytické laboratoře ÚJV Řež, která je vedoucím pracovištěm ČR v oblasti analytické kontroly jaderných materiálů a členskou laboratoří mezinárodní sítě laboratoří MAAE. V poslední době vedl několik mezinárodních projektů, a to v rámci MAAE, projektu EU i projektu Grantové agentury ČR.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku