dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jozef Markuš

Absolvent EF SVŠT v Bratislave, špecializácia jadrová energetika (1977). Pracovať začal vo VÚEZ Tlmače vo výskume jadrových komponentov, kde sa venoval oblasti vylepšovania havarijných systémov pre VVER 440 a programu pre integrálnu skúšku tesnosti hermetických priestorov. Od r. 1983 pracuje v JE Mochovce. Postupne bol vedúcim odb. prípravy a ekonomiky výroby (1984), vedúcim prevádzky primárnej časti (1988), námestníkom riaditeľa pre prevádzku (1994). V súčasnosti je vedúcim odb. prípravy ľudských zdrojov. Jeho cieľom je implementovať systémový prístup k výcviku (SAT).


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku