dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Vladimír Marušík

Absolvent VUT Brno, fakulty strojní. Po ukončení VŠ nastoupil na ČEZ - JE Dukovany. 1980-1985 operátor reaktoru, 1986-1988 vedoucí reaktorového bloku, 1989-1991 vedoucí cechu primární části, 1992 vedoucí generálních oprav bloku EDU, od r. 1993 vedoucí střediska správy hmotného investičního majetku. Zúčastnil se spouštění jednotlivých bloků JE Dukovany. Je specialistou v oboru správy a údržby zařízení se širokými znalostmi, jak v oblasti technické, tak i v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku