dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Karel Matějka

Absolvent fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, katedry užité jaderné fyziky (1969). Od roku 1990 byl vedoucím pracoviště školního reaktoru VR-1, od roku 1991 pak vedoucím katedry jaderných reaktorů, do které bylo pracoviště VR-1 začleněno. V období 1980-90 vedl a koordinoval práce zaměřené na vybudování, spuštění a využívání školního reaktoru VR-1, dále se zaměřuje na experimentální neutronovou a reaktorovou fyziku, provoz jaderných zařízení, nakládání s vyhořelým jaderným palivem a jadernou bezpečnost. Podílí se na přípravě personálu pro jaderná zařízení.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku