dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Tibor Mikuš

Absolvent EF SVŠT Bratislava (1977). Začal pracovať v EGÚ Bohunice. Do JE Bohunice nastúpil v r. 1978, pracoval v nej do r. 1988. Pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnom podniku SEP a Siemens KWU - Reaktortest na kontroly základného materiálu (1991-1994). Od r. 1994 bol námestníkom riaditeľa a v r. 1995-1996 riaditeľom JE Bohunice. V r. 1996 bol zvolený predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom SE. Od r. 1998 je členom Predstavenstva ÚJV Řež. Od februára 1999 je generálnym riaditeľom firmy ENCON. Od 20.7.2000 je prezidentom Slovenského jadrového fóra.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku