dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Milan Mušák

Je absolventem oboru konstrukce jaderně energetických zařízení na fakultě strojní VŠSE v Plzni. Od roku 1983 do roku 1990 pracovník ČEZ EDU. Začínal jako operátor reaktoru, po odchodu ze směn se věnuje jaderné bezpečnosti. V letech 1990 až 1995 inspektorem ČSKAE (od 1993 SÚJB) na lokalitě Temelín. Od 1995 na Hlavní správě ČEZ, kde se opět věnuje především problematice jaderné bezpečnosti. Od října 1998 do září 2000 ve funkci ředitele sekce bezpečnost a jakost, nyní ve funkci zástupce ředitele sekce jaderné energetiky.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku