dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ladislav Musílek

Absolvent FTJF ČVUT (1968). V r. 1996 jmenován profesorem. Od r. 1971 působí na FJFI ČVUT na katedře dozimentrie, 1990 proděkan FJFI pro hospodářskou a org. činnost, 1991-1994 proděkan FJFI pro vědu a výzkum, od 1.2.1994 děkan FJFI. Pedagogické a vědecko-výzkumné působení především v experimentální jaderné, aplikace ionizujícího záření a dozimetrie vnitřních zářičů, fyzikální metody v archeologii a dějinách umění, aj.. Účast na tvorbě a posuzování technických norem v oblasti ionizujícího záření, mj. člen zpracovatelské komise ČSN 01 1308, českého komitétu při IEC TK 45, člen International Radiation Physics Society, aj.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku