dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ladislav Ochrana

Inženýrský diplom v r. 1964. Zaměstnán u fy ČEZ - ORGREZ a od r. 1986 na VUT FS Brno jako vedoucí katedry tepelných a jaderných energetických zařízení. Je spoluautorem spolehlivostního informačního systému a odchylkové metodiky tepelné ekonomie jaderných elektráren. Zabývá se optimalizací nákladů preventivní údržby v jaderné energetice. Přrispívá k výchově inženýrů - specialistů pro jadernou energetiku.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku