dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
František Pazdera

Absolvent Fakulty strojní Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od r. 1972 působí v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V letech 1990 - 1992 ředitel divize jaderné bezpečnosti a energetiky byl i manažerem projektů výzkumných kontraktů MAAE. Od r. 1993 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ÚJV Řež a.s. Je členem mezinárodní pracovní skupiny pro chování paliva a technologii MAAE, člen programové skupiny OECD Halden Reactor Project, člen Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů a člen předsednictva Asociace výzkumných organizací.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku