dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Rostislav Pernica

Absolvent FJFI ČVUT. Od r. 1965 pracuje v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, v letech 1977-1982 jako vedoucí oddělení jaderné bezpečnosti a od r. 1993 jako ředitel úseku podpory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Od r. 1973 je specializován na termohydraulickou problematiku bezpečnosti tlakovodních reaktorů, v letech 1976-1992 řídil výzkumné projekty v této oblasti. Je autorem metodiky stanovení provozních limit reaktoru VVER-440 typ 230 a empirických korelací krize varu aplikovatelných v palivových článcích vodou chlazených reaktorů.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku