dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Mária Petrášová

Absolventka PdF UK v Bratislave, odb. fyzika pevných látok, (1958). Dlhodobo pracovala v oblasti dozimetrie, ochrany zdravia a životného prostredia pred účinkami ionizujúceho žiarenia v dnešnom ŠZÚ SR v Bratislave, s výnimkou pobytu v r. 1959-1960 v SÚJV v Dubne. V r. 1998-2000 pracovala vo VÚJE Trnava. Patrí k zakladateľom hygienického odb. ochrany zdravia pred žiarením od začiatku jadrovej energetiky. Bola predsedkyňou sekcie SNUS žien pracujúcich v jadre WIN Slovensko od jej založenia (r.1997) a členkou výkonného výboru celosvetovej organizácie WIN Global. V dôchodku je od r. 2001.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku