dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Igor Petrecký

Absolvent katedry jaderné chemie, fakulta jaderná a fyzikálně - inženýrská ČVUT-Praha. Nastoupil jako technik radiochemických laboratoří jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice V2. Zde se podílel na spouštění 1. bloku V2 do provozu v oblasti chemické a radiochemické kontroly. Od r. 1985 pracuje v jaderné elektrárně Dukovany. Nejdříve jako technik radiochemických laboratoří se podílel na spouštění 2.-4. bloku EDU a pak od r. 1993 pracuje jako vedoucí odd. chemické kontroly EDU.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku