dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ivan Petružela

Absolvent FEL ČVUT. Odborný asistent na katedře výroby a rozvodu FEL ČVUT (1989-90). Od r. 1990 zaměstnancem EGÚ Praha a.s., výzkumný a vývojový pracovník v oblasti informačních a řídících systémů. Řešil problematiku tvorby dynamických modelů řízených objektů, řízení prostorového rozložení výkonu v aktivní zóně bloků VVER 1000, informační systémy podpory operátora bloku JE. Podílel se na návrhu a zavedení nových provozních režimů JE Dukovany - primární regulace, ostrovní provoz.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku