dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Vincent Pillár

Absolvoval na EF SVŠT v Bratislave, odb. výroba, rozvod a použitie elektrickej energie (1965). Od r. 1966 pracoval na rôznych funkciách vo Východoslovenských energetických závodoch až po riaditeľa koncernového podniku, riaditeľa štátneho podniku a generálneho riaditeľa. Od r. 2000 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SE, a.s. Je prezidentom Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku