dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
František Pleskač

Vystudoval VUT Brno. Od září 1982 pracuje na JE Dukovany. Zúčastnil se spouštění a následně od r. 1989 pracoval jako operátor reaktoru. V roce 1991 odešel ze směnového provozu na oddělení jaderné bezpečnosti a začal se zabývat problematikou šetření událostí a zpětné vazby provozních zkušeností. V roce 1994 byl jmenován vedoucím tohoto oddělení. Jeho praktické zkušenosti byly oceněny i při mezinárodních misích ASSET a při misi WANO Peer Rewiev.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku