dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ignác Pňaček

Absolvent EF SVŠT, odb. jadrová energetika v r. 1975. V r. 1975 vstúpil do JE Bohunice. Od r. 1979 bol vedúcim bloku a od r. 1981 zmenovým inžinierom JE V-1. Od r. 1992 bol vedúcim prevádzky JE V-1. V r. 1994 sa stal vedúcim projektu PSA JE V-1 a V-2. Od r. 1995 bol vedúcim odd. jadrovej bezpečnosti EBO pre deterministické a pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti, analýzy ťažkých havárií a vývoj symptómovo orientovaných predpisov pre JE V-2. Od mája 1999 je námestníkom riaditeľa EBO pre prevádzku.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku