dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Pavel Poláček

Absolvent přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Nastoupil do oddělení chemické kontroly Jaderné elektrárny Dukovany. Později na funkci vedoucího řízení chemických režimů. V období spouštění JE Dukovany pracoval ve spouštěcí skupině ČEZ. Podílel se na spouštěcích a seřizovacích pracích pomocných systémů 2. - 4. bloku. Po odchodu z jaderné elektrárny pracoval ve společnosti Enviro, s.r.o.. Od srpna 1995 byl jednatelem společnosti Altredo, s.r.o., která se specializovala na softwarové aplikace pro energetiku. Po sloučení této společnosti se společností ENVINET zastává funkci vedoucího divize vývoje software a je místopředsedou představenstva.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku