dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
Předmluva

Vážení kolegové a kolegyně!

Dostává se vám do rukou encyklopedie KDO JE KDO V ČESKÉ A SLOVENSKÉ JADERNÉ ENERGETICE. Vydávání publikací tohoto druhu je za našimi hranicemi obvyklé a populární, a proto se Česká nukleární společnost rozhodla zkusit to i u nás. A jelikož je to úplně první vlaštovka v našem oboru, domluvili jsme se se Slovenskou nukleární společností, že to bude publikace česko-slovenská.

Na výstavbě a spuštění elektráren A1 a VVER-440 se významně podílely velké skupiny specialistů ze států bývalého Sovětského Svazu a dále experti z Německa a Francie. Temelín zase nese silnou pečeť americkou. Dospěli jsme proto k názoru, že bychom podíl zahraničních účastníků na české a slovenské jaderné historii neměli opomenout.

Tímto rozhodnutím je do značné míry předurčena struktura i obsah naší encyklopedie. Myšlenka se zrodila před několika lety a kniha měla vyjít už před časem. Nakonec jsme usoudili, že bude lepší počkat až na spuštění Temelína a zahrnout skutečně co nejreprezentativnější výběr těch, kteří se o dosavadní stav jaderné energetiky v našich zemích zasloužili.

Od počátku jsme si byli vědomi, že každá takováto publikace je už ze svého principu problematická. Je prakticky nemožné stanovit objektivní a nesporná kritéria pro výběr lidí. Ten je tudíž do značné míry závislý na tom, koho jednotlivé firmy a organizace nominují a co o něm napíšou. Navíc je situace v České i Slovenské republice doposud natolik proměnlivá, že prakticky ani nestačíme reagovat na to, jak firmy vznikají, mizejí a jak se obměňují. Ale bohužel ani „stabilní" firmy nám v některých případech práci příliš neusnadnily. Možná je to trochu i tím, že tento typ encyklopedií u nás není příliš zažitý a tak jí někde nevěnovali takovou pozornost, jakou by si zasloužila.

Nechci ale vypočítávat problémy a smutnit nad tím, že se nám výběr lidí někdy trochu nezdá. Chtěl bych se hlavně omluvit těm, kteří sem bezesporu patří, ale nejsou zde jen proto, že prostě nebylo v našich silách ovlivnit firemní respondenty, aby vybrali ty opravdu nejzasloužilejší a poslali nám jejich relevantní profesní charakteristiky. Někdy dokonce nereagovali ani přímo oslovení pracovníci. Je nám to líto, je to smutné, ale je to tak.

Snad se nám (nebo spíše už našim nástupcům) podaří tento nedostatek napravit v příštích vydáních. Byli bychom velice rádi, kdybyste nás na takové případy upozornili a poslali nám potřebné podklady. Pokud by takových případů bylo tolik, že by to stálo za to, možná bychom to mohli napravit poměrně brzy. Skutečně to ale nezáleží na nás.

Chtěl bych velice poděkovat všem, kteří se na vzniku této encyklopedie podíleli. Jsou to desítky respondentů, kteří často museli pátrat hluboko v paměti i archívech, aby našli informace o těch, kteří s jadernou energetikou u nás začínali. Shromažďovali a upravovali jednotlivé popisy, mnohokrát upomínali zapomětlivé reprezentanty podniků i jednotlivce a nakonec donekonečna kontrolovali a přerovnávali už mnohokrát „konečnou" databázi. Vydat tuto knihu nebylo jednoduché ani levné. Sponzoři odpadávali jeden za druhým a nakonec jsme museli dokončit započatý projekt z vlastních prostředků. Zvláštní dík patří tiskárně Vltavín v Týně nad Vltavou, která nám vycházela všemožně vstříc a měla s námi božskou trpělivost. Přes všechny nedostatky, které tato encyklopedie má, jsme přesvědčeni, že má své místo a že usnadní orientaci na české a slovenské jaderně energetické scéně. A možná by mohla i založit tradici užitečných a zajímavých periodických informací tohoto druhu.

Dukovany, duben 2001.
Rudolf Vespalec
Prezident České nukleární společnosti


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku