dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Vojtěch Příman

Je absolventem VŠB v Ostravě, obor neželezné kovy a jaderná metalurgie. Od ukončení studia v r. 1977 až do roku 1993 pracoval ve VZÚP jako vedoucí řešitelského týmu. Výzkumně vývojové práce byly zaměřeny na vývoj slitin z ochuzeného uranu, transportních obalových souborů, rozšířené instrumentace palivových článků VVER 440 a další aktivity v oblasti jaderného paliva. Od r. 1993 pracuje na hlavní správě ČEZ, a. s. Zde se v sekci palivové cykly věnoval zajištění jakosti dodávek jaderného paliva pro JE Dukovany, následně pracoval v pozici vedoucího oddělení vyhořelého jaderného paliva a RAO, kde mimo jiné zodpovídal za budování strategie ČEZ, a. s., v oblasti zadní části palivového cyklu. Od r. 2000 je vedoucím oddělení palivového cyklu JE.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku