dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Stanislav Rapavý

Absolvoval EF STU (1994), zameranie jadrová energetika. Nastúpil do VÚJE Trnava, pracuje na rozboroch prevádzkových udalostí JE, koncepcii bezpečnosti, príprave jadrovej legislatívy a príprave modernizácie JE V-2 Bohunice.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku