dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Peter Rydlo

Je absolventem FJFI - obor teorie a technika jaderných reaktorů. Od roku 1981 pracuje v JE Dukovany, kde nastoupil do odd. reaktorové fyziky. Od r. 1985 pracuje na odboru radiační bezpečnosti. V současné době zastává funkci vedoucího odboru. Je národním koordinátorem programu MAAE ve Vídni - Health Physicists - projekt na zvýšení radiační ochrany v JE typu VVER a RBMK. Významně se podílel na zásadní modernizaci systému technologické i personální dozimetrie v EDU.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku