dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Miroslav Šabata

Absolvoval Moskevskou státní universitu. Podílel se na spouštění V2 a na spouštění EDU ve funkcích operátora reaktoru a vedoucího reaktorového bloku. V letech 1989 - 1991 zastával funkci vedoucího oddělení a následně odboru jaderné bezpečnosti. Od r. 1992 vedoucí oddělení technického rozvoje EDU. V letech 1993 - 94 byl zodpovědným vedoucím v řadě projektů PHARE a členem řady výběrových komisí EU v Bruselu pro projekty PHARE. V současné době je zodpovědný za přípravu "Programu obnovy zařízení" a "Modernizačního programu" EDU. Je zástupcem EDU v Users group pro řešení bezpečnostních problémů.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku