dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ivan Šarvaic

V r. 1968 absolvoval na FJFI ČVUT v Prahe. Nastúpil do JE Bohunice, kde do r. 1976 pracoval v odb. reaktorovej fyziky. V r. 1977 prešiel do VÚJE Trnava, kde od r. 1978 zastáva funkciu vedúceho odd. testov fyzikálneho spúšťania. Zúčastnil na vedeckom vedení spúšťania JE A-1, Bohunice a Dukovany. Od r. 1978 zabezpečuje opakované spúšťania po výmenách paliva na JE Bohunice a Dukovany. Zabezpečoval fyzikálne spúšťanie blokov JE Mochovce ako vedecký vedúci a pracoval na uvádzaní do prevádzky 1. bloku JE Temelín.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku