dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Štefan Schmidt

Absolvent SjF SVŠT Bratislava. V r. 1979 nastúpil do JE Bohunice. Začal od r. 1981 ako operátor reaktora na JE V-1, prešiel funkciami vedúci reaktorového bloku a zmenový inžinier. V r. 1991 bol menovaný do funkcie námestníka riaditeľa pre údržbu. Od r. 1996 je riaditeľom JE Bohunice. Odvtedy tiež zastupuje SR v riadiacom výbore Moskovského centra WANO. Je členom Vedeckých rád Strojníckej a Materiálovo-technologickej fakulty STU.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku