dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Marian Sedláček

V r. 1979 absolvoval FJFI ČVUT v Prahe v odb. teória a technika reaktorov. Nastúpil do EGÚ Bohunice do odb. jadrovej bezpečnosti. Delimitáciou prešiel v r. 1981 do VÚJE Trnava. Zaoberal sa spúšťaním JE V-2 Bohunice a JE Dukovany a testami opakovaného spúšťania po výmenách paliva. Od r. 1998 je vedúcim odd. realizácie testov fyzikálneho spúšťania na blokoch JE Mochovce.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku