dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Mojmír Šeliga

Absolvent Univerzity Mendelejeva v Moskve (1963). Na KJF PdF UK v Bratislave (1967-1972) bol asistentom a pripravoval plynné náplne z archeologických vzoriek pre rádiouhlíkové datovanie. V r. 1972-1978 na SEP GR Bratislava pracoval na spracovaní RAO. Na ÚRVJT v Košiciach (1978-1984) viedol odb. rádioekológie so zameraním na rádioekologické hodnotenie lokalít JE. Potom pracoval v JE Mochovce, kde vybudoval odb. radiačnej bezpečnosti (1984-1989) a odb. medzinárodnej spolupráce (1989-1995). Od r. 1995 pracuje ako hovorca ÚJD SR.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku