dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Čestmír Šimáně

Absolvent Vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Brně (1946), od 1945 asistent přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně, v roce 1948 první zaměstnanec Ústavu atomové fyziky ČAVU, v roce 1953 ředitelem Laboratoře jaderné fyziky ČSAV, v roce 1955 prvním ředitelem ÚJF v Řeži. Od 1961 do 1964 byl ředitelem divize IAEA ve Vídni. Děkanem fakulty technické a jaderné fyziky byl od 1967 do 1972. V letech 1973-1977 zástupcem ředitele Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně. Byl předsedou nebo členem velkého počtu odborných a organizačních komisí a poradních sborů zejména v oblasti jaderné fyziky a rozvoje jaderné energetiky, dlouholetým členem vědecké rady Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně, vědeckých rad ÚJF v Řeži, FTJF a ČVUT.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku