dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Marián Šíp

Absolvent PdF UK v Bratislave. Nastúpil v JE Bohunice (1975-1986) a venoval sa RAO, chemickým režimom a palivu. V r. 1986-1996 pracoval v JE Mochovce v oblasti chémie a spúšťania, neskôr ako riaditeľ pre jadrovú bezpečnosť a napokon ako riaditeľ elektrárne. Od r. 1996 pracuje na riaditeľstve SE ako výkonný riaditeľ pre JE Mochovce a vykonával funkciu splnomocnenca vlády SR pre dostavbu EMO. V r. 1999-2000 bol členom predstavenstva SE. V súčasnosti je výkonným riaditeľom úseku generálneho riaditeľa SE.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku