dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ľubomír Sklenka

Absolvent Fakulty jaderné a fyzikální inženýrské ČVUT. Od r. 1985 působí na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Po uvedení školního reaktoru VR-1 do provozu v roce 1990 pracuje na reaktoru jako vedoucí směny a učitel, od roku 1995 také jako vedoucí provozu reaktoru. Dále se zaměřuje na výpočty neutronově - fyzikálních charakteristik aktivních zón výzkumných reaktorů, provoz jaderných zařízení, nakládání s vyhořelým jaderným palivem a jadernou bezpečnost. Podílí se na přípravě personálu pro jaderná zařízení.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku