dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jiří Slovák

Absolvent UJEP Brno (1983) obor základní a ložisková geologie. Od r. 1983 do r. 1997 zaměstnán v DIAMO, s. p. V současné době v ÚJV Řež a. s. ředitel divize chemie palivového cyklu. Specializoval se na problematiku sanací po těžbě uranu. Koordinoval projekt sanace chemické těžby uranu na ložisku Stráž. Podílel se na zpracování koncepce sanace chemické těžby na zmíněném ložisku. Koordinoval vývoj technologií k sanaci kontaminovaných důlních vod v souvislosti se sanacemi po těžbě uranu v ČR. Zabýval se problematikou technologií sanace odkališť po chemické úpravě uranových rud.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku