dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Vladimír Slugeň

Absolvoval EF SVŠT v Bratislave (1985). Dodnes pracuje na KJFT FEI STU. Pre JE Bohunice riešil problémy palivového cyklu a jadrovej bezpečnosti. V r. 1997 sa podieľal na príprave postgraduálneho štúdia Bezpečnostné aspekty JE. Od r. 1998 je členom Výboru jadrovej bezpečnosti EMO.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku