dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ľudovít Šoltés

Absolvent FJFI ČVUT Praha (1980). Nastúpil do VÚJE Trnava. Pôsobil pri prvom a opakovaných spúšťaniach v JE Bohunice, Dukovany, Mochovce a Temelíne. Rozpracoval metodiku merania teplotného koeficientu reaktivity a účinnosti regulačných kaziet VVER 440. Riešil problematiku neutrónovej šumovej diagnostiky a systému vnútroreaktorovej diagnostiky. Od r. 1998 bol vo VÚJE vedúcim odd. bezpečnostnej dokumentácie a riadenia projektov. Od r. 2000 pracuje ako poradca na GR SE.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku