dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Svatobor Štech

Je absolventem FJFI - obor teorie a stavba jaderných reaktorů. Pracoval v oddělení fyzikálních výpočtů ve Škodě Plzeň a od roku 1978 je pracovníkem JE Dukovany. V současné době je vedoucím oddělení strategie palivového cyklu. Toto oddělení stanovuje v JE střednědobou koncepci a směry optimálního a bezpečného využívání jaderného paliva a má zásadní podíl na trvalém a výrazném zlepšování ekonomie při zachování dostatečné míry bezpečnosti palivového cyklu. Patří ke špičkovým odborníkům v oboru aplikované reaktorové fyziky a termohydrauliky. Významný je jeho osobní odborný i manažerský přínos k problematice bezpečnosti jaderného paliva a reaktoru a při celkové modernizaci palivového cyklu reaktorů VVER 440.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku