dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ivan Štoll

V letech 1954-1961 studoval na matematickofyzikální fakultě UK a fyzikální fakultě Moskevské státní univerzity. Působil krátce v ÚJV Řež, od r. 1962 na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Od roku 1973 do roku 1988 děkanem FJFI ČVUT. Podílel se na organizačním zajišťování výstavby školního jaderného reaktoru VR-1 na FJFI a na popularizaci jaderné energetiky. Pedagog, odborná činnost v oblasti fyziky plazmatu, autor učebnic fyziky, spoluautor publikace Energie pro 21. století.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku