dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jiří Suchomel

Absolvent FJFI ČVUT v Prahe (1962). Pracoval v ŠKODA Plzeň OJE Vochov (1962-1963), v EGÚ Bohunice (1963-1980) na výpočtových analýzach JE. V r. 1981 prešiel do VÚJE, kde je vedúcim odd. pre analýzu udalostí v prevádzke JE a koncepciu bezpečnosti. Je členom Rady pre jadrovú bezpečnosť SE a Rady ÚJD SR. Od r. 1998 je predsedom SNUS. Je národným koordinátorom NucNet a členom Rady NucNet, dostal Cenu NucNet za rok 1995.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku