dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jiří Švarný

Inženýrský diplom na FTJF ČVUT získal v roce 1967. Od roku 1967 až doposud pracuje ve ŠKODA ve fyzikálních výpočtech společnosti ŠKODA JS (dříve Závod jaderných elektráren). V letech 1967 až 1986 se zabýval problematikou fyziky rychlých reaktorů, nyní fyzikou aktivních zón VVER.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku