dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Milan Svozil

Absolvent FJFI ČVUT Praha. V JE Dukovany začínal jako technik spouštění u Výstavby elektráren Škoda Praha, později, od roku 1986, jako technik radiační kontroly provozu přímo u EDU. V této oblasti se převážně věnuje systémové činnosti se zaměřením na pravidla chování v JE. Jeho velikým přínosem k řízení EDU je vytvoření nejen značné části prováděcí, ale zvláště pak řídící dokumentace pro systém radiační ochrany v EDU.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku