dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ján Timuľák

Absolvent Katedry procesov a zariadení ChTF STU v Bratislave (1974). Do jadrovej energetiky prišiel v r. 1982 do VÚJE Trnava, kde sa venoval zneškodňovaniu kvapalných RAO. Spolupracoval na vývoji bitúmenácie kvapalných RAO. Od r. 1991 pracoval v Zastupiteľstve DECOM v ČSFR a od r. 1993 v DECOM Slovakia, kde sa zaoberá zaobchádzaním s RAO vznikajúcimi pri vyraďovaní JZ, s vysokoaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, a v poslednej dobe vývojom hlbinného ukladania. Od r. 2000 je riaditeľom DECOM Slovakia.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku