dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ivan Tinka

Absolvent FTJF ČVUT v Praze (1967). V letech 1967 až 1976 zaměstnán v Ústavu jaderného výzkumu Řež jako výzkumný a později jako vědecký pracovník, zabývající se vývojem metodik a programů v oblasti fyziky rychlých reaktorů. Od roku 1976 dosud zaměstnán u Energoprojektu Praha, a.s., kde je jeho činnost zaměřena na fyzikální problematiku bezpečnosti JE s VVER. Je špičkovým odborníkem v oblasti hodnocení bezpečnosti JE a bezpečnostní dokumentace. Na základě vlastních zkušeností s Bezpečnostními zprávami pro EDU a ETE zpracoval Návody pro tvorbu Bezpečnostní zprávy odpovídající mezinárodním standardům. V roce 1995 získal od ČKAIT Osvědčení o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku