dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jiří Tyc

1981-1986 studium na ČVUT FSI. Od 1986 pracuje na ETE. Od 1988 příprava na Dukovanech ve funkcích operátor sekundárního a později primárního okruhu. Následně výkon funkce vedoucího reaktorového bloku. Od roku 1996 pracuje na ETE ve funkci směnový inženýr. Zakladatel občanského sdružení Jihočeští taťkové. Jako člen tohoto sdružení přispěl k lepšímu informování široké veřejnosti o jaderné energetice v médiích i na besedách se studenty.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku