dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jiří Veselý

Je absolventem SPŠ - strojní. Na JE Dukovany pracuje od r. 1983. Na EDU začal v odboru dozimetrie jako mistr, kde se podílel na spouštěcích pracích pomocných provozů. Od r. 1994 pracuje na odboru reaktorové fyziky jako technik správy jaderného paliva. Podílel se na realizaci systému a technických prostředků pro kontrolu jaderných materiálů v EDU. Významně se podílí na organizaci všech prací s jaderným palivem v lokalitě JE.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku